دستگاه پمپ درد به این منظور طراحی شده است که با تزریق پیوسته و تدریجی دارو شرایطی را ایجاد کند که بیمار در طول زمان تعیین شده بدون درد باشد و یا میزان درد کمتری را احساس کند. این پمپ‌ها به منظور کنترل درد بیمار با تزریق دوزهای متفاوت از مورفین و یا سایر داروهای تجویز شده توسط پزشک، قبل از عمل، بعد از عمل و یا طی درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده می‌شود. پمپ درد اغلب برای تزریق داروهایی کاربرد دارد که باید به میزان مشخص طی 24 الی 48 ساعت به بیمار تزریق شوند که در پمپ درد ساده این نرخ تزریق ثابت می‌باشد.