• كاف NIBP دارای انواع تک لول و دو لول
  • موجود در دو مدل تیوب‌دار و بدون تیوب
  • موجود در 7سایز مختلف نوزاد، اطفال و بزرگسال
  • كاف NIBP دارای انواع تک لول و دو لول
  • موجود در دو مدل تیوب‌دار و بدون تیوب
  • موجود در 7سایز مختلف نوزاد، اطفال و بزرگسال
 • فشارسنج شامل کاف، گیج و پوآر است داراى کیفیت و دقت بالا کاف‌ها در 7 سایز مختلف (نوزاد-اطفال-بزرگسال)
 • فشارسنج شامل کاف، گیج و پوآر است داراى کیفیت و دقت بالا کاف‌ها در 7 سایز مختلف (نوزاد-اطفال-بزرگسال)
 • فشارسنج شامل کاف، گیج و پوآر است داراى کیفیت و دقت بالا کاف‌ها در 7 سایز مختلف (نوزاد-اطفال-بزرگسال)
  • كاف NIBP دارای انواع تک لول و دو لول
  • موجود در دو مدل تیوب‌دار و بدون تیوب
  • موجود در 7سایز مختلف نوزاد، اطفال و بزرگسال

عنوان

بازگشت به بالا