• پوآر الكتروكارديوگراف سبک و با قدرت مکندگی مناسب بدون ایجاد کبودی روی پوست بیمار
  • عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده
  • دارای روکش از جنس کلرید نقره و رسانایی بالا
  • مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • دارای دو سایز اطفال و بزرگسال
  • پوآر الكتروكارديوگراف سبک و با قدرت مکندگی مناسب بدون ایجاد کبودی روی پوست بیمار
  • عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده
  • دارای روکش از جنس کلرید نقره و رسانایی بالا
  • مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • دارای دو سایز اطفال و بزرگسال
  • پوآر الكتروكارديوگراف سبک و با قدرت مکندگی مناسب بدون ایجاد کبودی روی پوست بیمار
  • عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده
  • دارای روکش از جنس کلرید نقره و رسانایی بالا
  • مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • دارای دو سایز اطفال و بزرگسال

عنوان

بازگشت به بالا